Logo onseilandgoeree.nl


De vrijwilligers ging ook creatief met het concept aan de slag en ontworpen de naam en logo van het project 'Mi Mekoare', Flakkees voor 'met elkaar'. FOTO'S: Maria Evers
De vrijwilligers ging ook creatief met het concept aan de slag en ontworpen de naam en logo van het project 'Mi Mekoare', Flakkees voor 'met elkaar'. FOTO'S: Maria Evers (Foto: MARIA EVERS)

Samen zorgen Mi Mekoare

Vanaf april staat de deur van de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg een dag in de week wijd open voor inwoners. Als het buurthuis van vroeger om 'mi mekoare' te praten, een bakje koffie te drinken of iets anders samen te doen. Het doel van de campagne is dat alle bezoekers van de Victoriahal respectvol en alert met hun omgeving zullen omgaan.

door Maria Evers

DIRKSLAND – Jawel, sommige dingen waren vroeger beter. De saamhorigheid, de sociale controle, de onderlinge solidariteit. Waar vroeger de postbode of de SRV-man contact hield met de inwoners is er nu vaak geen enkele instanties die met de mensen meekijkt en meeleeft.

Vanuit de gemeente werd – zeker ook in het kader van oplopende zorgkosten – beleid ontwikkeld om op een vroeg tijdstip, met een beleidsmatig woord: vroegsignalering genoemd, bewoners tegemoet te treden om te helpen bij problemen, zorgen en ziekte. Een pilotproject om de saamhorigheid te verbeteren en op tijd te signaleren wanneer mensen behoefte hebben aan hulp en zorg.

Projectstart

Tijdens een feestelijke bijeenkomst kwamen dinsdagavond beleidsmakers, bestuur van de SVIK en vrijwilligers bij elkaar in de Victoriahal voor de start van dit project. De vrijwilligers ging ook creatief met het concept aan de slag en ontworpen de naam en logo van het project 'Mi Mekoare', Flakkees voor 'met elkaar'. Conny Bakker van het bestuur introduceerde alle lagen van het project te beginnen bij een openingswoord door wethouder Gerrit de Jong, die zijn grote waardering uit sprak voorbestuur en vrijwilligers van de SVIK. "Mensen zijn sociale wezens. Men kan het niet alleen. Mensen willen gezien worden en we kunnen op elkaar letten." Vanuit de gemeente ging beleidsmedewerker Hester Geven aan de slag met een groot aantal mensen om vorm te geven aan het idee van vroegsignalering. "Welke kansen en mogelijkheden zijn er? Hoe geven we handen en voeten aan dit idee?" Er werden vele interviews gehouden en er werden zo'n veertig mensen betrokken.
Hierna werd er een kopgroep opgericht, waarover Lia Kleijweg informeert. Onder coördinatie van Joop van Son gaat het idee naar de praktijk van de pilot met vrijwilligers van de SVIK. "De mensen willen aan de slag. Meer betrokkenheid tussen de mensen in de wijk. Zorgen voor de kwetsbare inwoners."

Bij de pilot zijn twee zorgregisseurs betrokken, vanuit Kwadrant en St. ZIJN, die zorgen voor een verbinding tussen informele en formele zorg. "Zodat we de vrijwilligers kunnen ondersteunen en de weg wijzen wanneer er specifieke problemen zijn", besluit Lia Kleijweg. 

Het aantal vrijwilligers van de SVIK is groot en veel mensen ondersteunen het idee om de buurtvereniging van vroeger terug te halen. Een vaste plek en op een vaste tijd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Laagdrempelig en gezellig. Gewoon voor een praatje om elkaar te leren kennen. Binnenkort valt bij alle inwoners van Dirksland een flyer in de bus, met daarop informatie en tijdstippen van de opening.

Op 4 april is de eerste inloopbijeenkomst. Na een jaar wordt bekeken hoe het project is aangeslagen en mogelijk wordt het dan ook in andere dorpskernen opgestart.

Reageer als eerste
Meer berichten